Planowane zmiany dotyczące umów o pracę na czas określony

Wstecz

Ministerstwo pracy zapowiada daleko idące zmiany przepisów Kodeksu pracy.

Zgodnie z założeniami, łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mógł przekraczać trzech lat (wraz z okresem próbnym). Powyższe ma na celu zapobieżenie praktyce zawierania długoletnich umów o pracę na czas określony.

Jednocześnie zmianie ulec mają również regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony. Podobnie jak w przypadku umów na czas nieokreślony, długość okresu wypowiedzenia uzależniona ma być od czasu trwania danej umowy.