Odsetki

Wstecz

W związku z faktem, iż stosowanie odsetek jest praktyką powszechną i znaczącą w obrocie gospodarczym, z jednej strony dla wierzycieli - w zakresie rekompensaty braku uzyskania środków pieniężnych we właściwym terminie, a z drugiej strony dla dłużników - jako sankcja za nieterminowe regulowanie płatności, przypominamy, iż w ostatnim czasie zmianie uległa wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych w następujący sposób:

 

1) odsetki ustawowe

 

Od 23 grudnia 2014 roku, na mocy rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1858) zmianie ulegała dotychczasowa wysokość odsetek ustawowych w skali rocznej z dotychczasowych 13% na 8 %.

 

2) odsetki maksymalne

 

W dniu 5 marca 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła po raz kolejny w ostatnim półroczu wysokość stóp lombardowych z 3,00 % na 2,50 %.

Z uwagi zaś na fakt, iż zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, powyższa obniżka stóp lombardowych we wskazanej dacie spowodowała automatyczne obniżenie wysokości odsetek maksymalnych z dotychczasowych 12% na 10%.