Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Wstecz

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie regulacje prawne dające lekarzom możliwość wystawiania zwolnień lekarskich również w formie elektronicznej (formularz e - ZLA). Natomiast począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku dotychczasowe tradycyjne druki ZUS ZLA całkowicie znikną. 

Co to oznacza w praktyce?
Po pierwsze pracownicy nie będą musieli dostarczać pracodawcom zwolnień lekarskich, albowiem te automatycznie po ich wystawieniu będą przekazywane do platformy elektronicznej ZUS (PUE), za pośrednictwem której pracodawcy uzyskają informację o wystawieniu zwolnienia.

Po drugie, chcąc zweryfikować zasadność wystawienia zwolnienia lekarskiego, pracodawca nie będzie musiał występować do ZUS z pisemnym wnioskiem w tym przedmiocie, natomiast będzie mógł skorzystać z formy elektronicznej.

Warto jednocześnie pamiętać, że do dnia 31 grudnia 2015 roku płatnicy składek zobowiązani są do dokonania rejestracji na PUE i założenia profilu na platformie.