Wolne za nadgodziny obniży pensję

Wstecz

Jeżeli w zamian za pracę nadliczbową pracownik na swój wniosek odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypadała ta dodatkowa aktywność, otrzyma odpowiednio niższe wynagrodzenie.

Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana jedynie wtedy, gdy zdarzą się szczególne potrzeby pracodawcy lub gdy trzeba prowadzić akcję ratowniczą w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunąć awarię.

Dwie formy

Sposób rozliczenia pracy w godzinach nadliczbowych ustawodawca uregulował w dwojaki sposób. Można wypłacić dodatek za pracę nadgodzinach albo udzielić czasu wolnego.

Istotne jest, że przy udzielaniu czasu wolnego pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w nadgodzinach. To oznacza, że jeżeli podwładny pracował w miesiącu np. 10 godzin ponad obowiązującą go normę czasu pracy, za które następnie udzielony zostanie czas wolny, za tę aktywność dostanie wyłącznie normalne wynagrodzenie.

Udzielenie czasu wolnego może nastąpić na pisemny wniosek pracownika. W takim przypadku zatrudniony wskazuje termin, kiedy chce odebrać wolne....

Więcej na stronie: www.rp.pl