Windykatorzy

Wstecz

 

W innych wprawdzie audycjach naszej rozgłośni, ale jednak prezentujemy czasami raporty mówiące o tym, jak bardzo zadłużeni są Polacy. Przy tej okazji wspominamy także i o tym, że do grona najbardziej zadłużonych należą mieszkańcy naszego regionu. Możemy więc założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że temat firm windykacyjnych spotka się się z życzliwym państwa przyjęciem.

Jednak tym razem nie będziemy rozmawiać o tym, czy metody, niektóre metody niektórych firm są właściwe, czy nie, nie będziemy owych firm oceniać, nie będziemy piętnować natomiast po prostu porozmawiamy o tym, co firmom windykacyjnym wolno, a czego nie. O tym właśnie rozmawiamy z radcą prawnym Robertem Jedynakiem z kancelarii prawnej "Jedynak Rogowska".