Potrącenia z wynagrodzenia rat kredytów i pożyczek

Wstecz

img369

Pracownik jest jedynym dysponentem swojego wynagrodzenia. Oznacza to, że bez jego zgody pracodawca nie może dokonywać jakichkolwiek potrąceń. Czytaj dalej.