Komornik

Wstecz

 

Komornicy sądowi działający przy sądach rejonowych zajmują się egzekwowaniem długów cywilnych: pieniężnych i niepieniężnych oraz orzeczonych przez sąd kar pieniężnych i kosztów sądowych. - Tak najogólniej sformułować można zadania komorników. Warto do tego dodać, że nadzór nad działalnością komorników sprawuje prezes sądu rejonowego.

Jednak tak naprawdę warto przedstawić na początku naszego spotkania to, co czym jest "postępowanie egzekucyjne" i jakie są jego najważniejsze fragmenty? O tym rozmawiamy dziś z radcą prawnym Robertem Jedynakiem z kancelarii Jedynak Rogowska.