Czy praca lub inne czynności zarobkowe dzieci są dopuszczalne?

Wstecz

20141229_dziennik_polski_czy_praca_01_139937552