Kolejna restrukturyzacja zakończona sukcesem

Wstecz

Jeden z naszych klientów zakończył projekt restrukturyzacji zatrudnienia, podczas którego służyliśmy  naszym doradztwem. Procedura zwolnień grupowych jest niezwykle trudna nie tylko pod względem formalno-prawnym, ale przede wszystkim w aspekcie społecznym. Związana z nią jest bowiem przede wszystkim utrata pracy przez wielu pracowników. Niemniej jednak możemy się pochwalić, iż po raz kolejny udzieliliśmy wsparcia, które pozwoliło na przeprowadzenie restrukturyzacji zgodnie z oczekiwaniami klienta, przy jednoczesnym poszanowaniu wszelkich praw i dóbr pracowników, którzy otrzymali godne uposażenie.