Kancelaria wśród członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Wstecz

28 maja br. Kancelaria Prawna Jedynak Rogowska została przyjęta w poczet członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 RIG powstała w 1990 roku i zrzesza obecnie najważniejsze podmioty gospodarcze, jak również kancelarie prawne i doradcze z Górnego Śląska i okolicznych województw, w tym z Małopolski. Organizacja jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku.

Do zadań RIG należy m.in. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania, rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki, jak również odejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich oraz promowanie zasad fair play. 

Kancelaria Prawna Jedynak Rogowska została przyjęta w poczet członków tej prestiżowej organizacji 28 maja br., otrzymując numer członkowski 1712.

 
cert_k