Kancelaria Prawna Jedynak Rogowska na Forum Biznesowym Cypr - Polska

Wstecz

Do udziału w forum Kancelaria została zaproszona przez Ambasadę Republiki Cypru w Polsce, jak również przez Cypryjską Izbę Przemysłowo - Handlową oraz Izbę Przemysłowo - Handlową w Krakowie. Celem forum było wzmocnienie relacji biznesowych pomiędzy Cyprem i Polską oraz stworzenie platformy do spotkań przedsiębiorców z obu krajów.

Poza udziałem w serii wykładów, przedmiotem których były zagadnienia związane z cypryjskim systemem prawnym, nasza Kancelaria uczestniczyła w szeregu indywidualnych spotkań zainicjowanych również przez cypryjskich przedsiębiorców.

W trakcie biznesowych spotkań omawiane były kwestie związane ze współpracą pomiędzy Kancelarią i przedsiębiorcami cypryjskimi, w tym przede wszystkim w zakresie obsługi prawnej oraz podatkowej.

Dzięki uczestnictwu w forum Kancelaria pogłębiła dotychczasową współpracę z przedsiębiorcami zagranicznymi, jak również nawiązała szereg nowych, niezwykle cennych kontaktów.