Kancelaria Jedynak Rogowska partnerem Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy

Wstecz

Anna Rogowska, partner kancelarii, w pierwszym dniu kongresu wygłosi referat na temat rozwiązań prawnych i praktyki udzielania urlopów wypoczynkowych. Wykład ten otworzy 24. edycję kongresu, który odbędzie się 23 i 24 września br. w Hotelu Aspel.

Tematem przewodnim wrześniowego kongresu jest czas pracy oraz urlopy. Zagadnienia te rozważać będą zarówno prelegenci – prawnicy i praktycy prawa pracy, jak również menedżerowie i specjaliści HR z dużych przedsiębiorstw, przedstawiciele działów prawnych i administracyjnych firm, kierownicy działów personalnych. 

W pierwszym dniu kongres będzie miał charakter konferencyjny, drugi natomiast poświęcony będzie warsztatom, podczas których uczestnicy wydarzenia będą mogli przedyskutować rozwiązania prawne i HR przedstawiane na wykładach. Będzie to również okazja do wnikliwej analizy wielu kazusów i przykładowych rozliczeń czasu pracy.

Kongres zainauguruje prelekcja partnera kancelarii Anny Rogowskiej poświęcona praktycznym aspektom związanym z udzielaniem urlopów wypoczynkowych.