Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem

Wstecz

W dniu 2 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy w zakresie zasad korzystania z urlopów dla pracowników-rodziców.

Nowelizacja m.in. likwiduje instytucję dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zaliczając dotychczasowy okres jego trwania do wymiaru urlopu rodzicielskiego. W nowelizacji przewidziana została również możliwość późniejszego wykorzystania części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni, tj. nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub poprzedniej części urlopu rodzicielskiego, ale maksymalnie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Istotną zmianą jest również możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na część etatu (maksymalnie pół etatu).