Zaufali nam

Ecolab sp. z o.o.
Capgemini Polska sp. z o.o.
Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.
Radiology Therapeutic Center Poland sp. z o.o.
Muve S.A.
Cenega S.A.
Qloc S.A.
ista Polska sp. z o.o.
ista Shared Services Polska sp. z o.o.
Nifco Poland sp. z o.o.
Prominex sp. z o.o.
FEIN Polska Elektronarzędzia sp. z o.o.
Skalski Budownictwo sp. z o.o. S.K.A.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
Mizeton sp. z o.o.
Amer Sports Financial Shared Service sp. z o.o.
Lider rynku poligraficznego w Polsce
Koester Polska sp. z o.o.
BLOG KANCELARII

Najświeższe informacje z dziedzin prawa pracy i prawa cywilnego dostępne na naszym autorskim blogu. Zapraszamy do częstego zaglądania.

Zobacz całą galerię szkolenia
18.05.2018

Kategoria pracowników-rodziców dzieci w fazie prenatalnej w Kodeksie pracy?

Dnia 10 maja 2018 roku Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie ustawa ta jest procedowana w Senacie. Wprowadza ona zmiany w licznych obowiązujących aktach prawnych, w tym w Kodeksie pracy, które ze względu na sposób wyrażenia są wyjątkowo kontrowersyjne.
24.04.2018

Split Payment w polskim porządku prawnym

Od 1 lipca 2018 roku w polskim ustawodawstwie zacznie obowiązywać tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Będzie on dotyczył wszystkich przedsiębiorców - podatników podatku od towarów i usług (VAT).
11.04.2018

Nowa ustawa prawo przedsiębiorców

30 kwietnia 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców, uchylająca obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.
13.03.2018

Zakaz konkurencji przy umowie zlecenia

Zakaz konkurencji, zarówno w trakcie, jak i po rozwiązaniu stosunku zatrudnienia, stał się ostatnio bardzo popularną metodą wykorzystywaną przez pracodawców w celu zabezpieczenia ich interesów. O ile nie ma wątpliwości, czy i na jakich zasadach zakaz konkurencji jest dopuszczalny w stosunku do pracowników, o tyle na gruncie stosunków cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, kwestia ta może budzić wątpliwości.
12.03.2018

Zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych do KRS

Z dniem 15 marca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Zmieniająca”). Wprowadza ona szereg istotnych zmian szczególnie w zakresie postępowania rejestrowego.